ρεφλεξολογία( 40΄)   Τιμή : 70 €

Όπως μαρτυρούν αρχαιοελληνικά αγγεία, αιγυπτιακά ιερογλυφικά και κινεζικά χειρόγραφα, η Ρεφλεξολογία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται εδώ και 4.500 χρόνια περίπου. Σκοπός της Ρεφλεξολογίας είναι να κινητοποιήσει και να ενδυναμώσει τις αμυντικές ικανότητες του ανθρώπου ενάντια στο παρατεταμένο άγχος, τη συσσώρευση τοξινών και τη συναισθηματική ένταση. Η Ρεφλεξολογία εφαρμόζεται σε σημεία που βασίζονται στις αρχές του βελονισμού σύμφωνα με την οποία υπάρχουν τα ονομαζόμενα ‘αντανακλαστικά σημεία’. Αυτά είναι σημεία ή περιοχές ( κυρίως στα πόδια που είναι και ο περισσότερες απολήξεις των νεύρων ) , που όταν πιεσθούν ή μαλαχθούν με ειδικό τρόπο, προκαλούν ένα αντανακλαστικό ερέθισμα (ακούσια αντίδραση), σε αντίστοιχο όργανο, αδένα ή περιοχή του σώματος.Η Ρεφλεξολογία επομένως, προκαλεί μια φυσική και αφάρμακο επίδραση στο νευρικό σύστημα, το οποίο με την σειρά του επηρεάζει το ενδοκρινολογικό, το μυοσκελετικό, καθώς και τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού.